top of page

Обо мне

Обо мне Психолог Рига Психотерапевт

Mg.sc.sal. Рената Матвеенко

   Более 15 лет я посвятила психологии — пониманию человеческой психики и жизни в целом. Закончив институт и получив образование психолога развития, я несколько лет проработала в детском доме. Этот опыт произвел на меня сильное впечатление, стал для меня уроком и открыл множество граней человеческой жизни — от грустных и мрачных до светлых и вселяющих надежду. Желая осознать полученный опыт и углублять свои знания, я изучила экзистенциальную терапию в Литве, что дало мне ключи к пониманию своей жизни и жизни людей вокруг.

   Моя любовь к движению и осознание того, что мы проживаем свою жизнь в теле, и что психика и тело неразрывно связаны, привела меня к обучению на арт-терапевта в специальности танцевально-двигательной терапии.

   Более 10 лет работаю в частной практике и участвую в различных проектах. Постоянно обновляю свои знания через супервизии и дополнительное образование, стремясь открывать новое для себя и своих клиентов.

Образование

2012.g. Lietuvas Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas Institūts

             Psihoterapeita kvalifikācija

2020.g. Rīgas Stradiņa universitāte

      Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē

      Mākslas terapija kvalifikācija 

      Specializācija: Deju un kustību terapija

2007.g. Latvijas Psiholoģijas augstskola

      Bakalaura grāds

      Attīstībās psihologs

Sertifikāts

No 2013.g. Psihoterapeita Sertifikāts Nr.0411 no Latvijas Psihoterapeitu Biedrības. Derīgs līdz 2025.g.

Ārstniecības personu reģistrs

No 2020g. Reģistrēta ārstniecības persona. Ārstniecības personas identifikators 45510062413

Biedrības un asociācijas

No 2010.gada East European Association for Existential Therapy biedrs.

No 2011.gada Austrumeiropas Eksistenciālās psihoterapijas asociācijas Latvijas Filiāle biedrs. 

No 2013.gada Latvijas Psihoterapeitu Biedrības biedrs. 

No 2020.g. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas biedrs

Дополнительное образование

2023.g. septembrī (24 akadēmiskās stundas) Apzinātībā balstītas deju un kustību terapijas modelis, Sertificēta deju un kustību terapeite Indra Majore-Dūšele

2023.g. jūlijā (53 akadēmiskās stundas) Summer psychotherapy school, Irina Mlodik

2023.g. 2.jūlijā (512 akadēmiskās stundas) Educational practical curse in existential psychotherapy “Deliberateness and Authenticity”, Irina Mlodik, Psychological Centre “Vitality”

2022.g. 16.decembrī (3 akadēmiskās stundas) Eksistenciālo pārdomu studija (AETA Latvijas filiāle). Tēma: EMDR tehnikas pielietošana psihoterapeitiskajā praksē

2022.g. 25.novembrī (3 akadēmiskās stundas) Eksistenciālo pārdomu studija (AETA Latvijas filiāle). Sagatavoja priekšlasījumu par tēmu: Ķermeņa fenomens terapijā.

2022. gada 5. – 7. augusts (18 akadēmiskās stundas)  piedalījās LMTAA vasaras skolā “Uzdzirkstī mākslā”

2022.29.-31.07. (24 akadēmiskās stundas) Eksistenciālās pieredzes grupa. Grupu vadīja exist. terapeits dr. psych. R.Kočiūnas (Lietuva)

2022.g. 16. jūlijā (5 akadēmiskās stundas) Ainavu trapijas pārgājiens. Theraupeutic Art of Movement Institute.

2022.g. 10. jūnijā (6 akadēmiskās stundas) "Karš psihoterapeitu praksēs. Dažādības potenciāls" Piedalījās Latvijas Psihoterapeitu biedrības rīkotajā konferencē.

2021.gada maijā (9 akadēmiskās stundas) 3 lekciju ciklā “Neiropsiholoģija’

2021.g. 26. martā (4 akadēmiskās stundas) Emocijas ķermenī: kā tās izmērīt un mainīt? Lektors: Dr. Sandra Vestermane – ārste neiroloģe un kognitīvo neirozinātņu maģistre.

2021.g. 26. februārī (4 akadēmiskās stundas) Emociju regulācijas fizioloģiskie mehānismi. Interocepcija – sajūtu fizioloģija. Lektors: Dr. Sandra Vestermane – ārste neiroloģe un kognitīvo neirozinātņu maģistre.

2021. gada 29.janvārī (4 akadēmiskās stundas) Baiļu un trauksmes neirobioloģija. Lektors: Dr. Sandra Vestermane – ārste neiroloģe un kognitīvo neirozinātņu maģistre.

2020.g. 18. decembrī (4 akadēmiskās stundas) Motivācijas patoloģijas neirobioloģija – apātija, distīmija. Lektors: Dr. Sandra Vestermane – ārste neiroloģe un kognitīvo neirozinātņu maģistre.

2020.g. 12. decembrī (24 teorijas stundas, 36 praktiskas stundas) Embodiment: Basic Course. Certificare Embodiment – Practitioner. Association of Embodiment Specialists/

2020.g. 20. novembrī (4 akadēmiskās stundas) Depresijas neirobioloģija. Kāpēc depresija jāārstē? Lektors: Dr. Sandra Vestermane – ārste neiroloģe un kognitīvo neirozinātņu maģistre.

2020.g. 22.oktobrī (6 apmācības punkti) “Psiholoģiskie resursi un riska faktori iedzīvotāju veselībai COVID-19 apstakļo: VPP pētījumi praksei ” Zinātniska konference. RSU, Rīga, Latvija

2020.g. 18.oktobrī (10 akadēmiskās stundas) Sexual abuse. Specifics and therapy of such trauma. International Institute of Process-Oriented Psychology and Psychotraumatology.

2020.31.07.-02.08. (24 akadēmiskās stundas) Eksistenciālās pieredzes grupa. Grupu vadīja exist. terapeits dr. psych. R.Kočiūnas (Lietuva)

2020.g. 27.-29.aprīlī (36 apmācības punkti) 6. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: Starpdisciplinārā pieeja. RSU, Rīga, Latvija

2019.g. 05.oktobrī (4 akadēmiskās stundas) Psiholoģijas dienas 2019: Understanding trauma: Analytical and body-oriented approaches to working with early and developmental trauma. RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, Rīga, Latvija

2019.g. 27.augustā (3 akadēmiskās stundas) Zinātniskā konference: Jaunākās atziņas galvassāpju ārstēšanā. Vivendi galvassāpes centrs, Rīga, Latvija

2018.g. 26.oktobrī (7 akadēmiskās stundas) LPB LĀPA LPA Zinātniskā Konference. Psihisko traucēju dubuldiagnozes – medicīniskie un psihoterapeitiskie aspekti. 

2018.g. 3.oktobrī (4 akadēmiskās stundas) Zinātniskā konference: Pēctraumatiskas galvassāpes. Vivendi galvassāpes centrs, Rīga, Latvija

2018.g. 17-19.septembrī (24 akadēmiskās stundas) Participated in the 10th International Conference “Existential Diension in Counselling and Psychotherapy”, Birštonas, Lietuva

2018.g. 16.februārī (3 akadēmiskās stundas) Eksistenciālo pārdomu studija (AETA Latvijas filiāle). Tēma: Eross psihoterapeitiskās attiecībās

2017.g. 25.novembrī (8 akadēmiskās stundas) Rīgas Stradiņa Universitāte. Uz risinājumu fokusēts koučings. Vadīja Constantinos Pappas Corporate Coach, College for Humanistic Sciences

04.11.16.-20.05.17. (240 akadēmiskās stundas) Rīgas Stradiņa Universitāte. Sagatavošanas kursi studijām RSU maģistretūras studiju programmā “Mākslas terapija”: Anatomija 60 standas; Fizioloģija 60 stundas; Bioloģija un Ģenētika 24 stundas; Neatliekkamā palīdzība 24 stundas; Rehabilitācija 72 stundas.

2016.g. 26.-27.novembrī (20 akadēmiskās stundas) Emocijas filozofiskā izpratne kā būšanas veids pasaulē. Semināra vadīja psihologs, filozofijas maģ. I.Gluhova (Baltkrievija)

2016.g. 25.novembrī (8 akadēmiskās stundas) LPB LĀPA LPA Zinātniskā Konference. Trauksme – dažādi skatījumi, vienota problēma. 

2016.g. 11.novembrī (3 akadēmiskās stundas) Eksistenciālo pārdomu studija (AETA Latvijas filiāle). Tēma: Seniora māksla būt dzīvam

2016.g. 28.oktobrī (3 akadēmiskās stundas) Eksistenciālo pārdomu studija (AETA Latvijas filiāle). Tēma: Vai var būt psihoterapija skype?

2016.g. 28.-30. aprīlī (35 akadēmiskās stundas) Therapeutical group of existential experience. Grupu vadīja exist. terapeits prof. R.Kočiūnas (Lietuva) un exist. terapeite J.Abakumova-Kočiūniene (Lietuva).

2015.g. 14.novembrī (7 akadēmiskās stundas) Konference LPB. Starpkulturālie jautājumi psihoterapijā – vai esam tam gatavi?

2015.g. 11.-12. septembrī (16 akadēmiskās stundas) Participated in the theoretical practical seminar "Transference and Contrtransference in Dasein-Analysis", Ph.D. Alice Holzhey-Kunz (Switzerland). Birštonas, Lietuva

2015.g. 08.-10. septembrī (20 akadēmiskās stundas) Participated in the theoretical practical seminar "Psychotherapeutic Potentialities of Philosophical Practice", Ph.D. Gerd Achenbach (Germany). Birštonas, Lietuva

2015.g. 18.aprīlī (7 akadēmiskās stundas) Konference Latvijā (Rīga). Psihoterapijas profesionālā realitāte Latvijā. Krustceles. 

2015.g. 23.janvārī (3 akadēmiskās stundas) Eksistenciālo pārdomu studija (AETA Latvijas filiāle). Tēma: Eksistenciālās psihoterapijas iespējas darbā ar paniku un trauksmi

2015.g. 16.-18.janvārī (35 akadēmiskās stundas) Intensīvās pieredzes grupā „Psihoterapija ar dzīvi”. Grupas tēma: Ticība. Intensīvā terapeitiskā ticība. Semināra vadītājs Psihiatrs, psihoterapeits A.E.Aleksejčiks (Lietuva)

2014.g. 21.novembrī (3 akadēmiskās stundas) Eksistenciālo pādomu studija (AETA Latvijas filiāle). Tēma: Fenomenoloģija un eksistenciālā terapija

2014.g. 08.novembrī (7 akadēmiskās stundas) Konference Latvijā (Rīga). Robežstāvokļa personības traucējumi: teorija un prakse.

2014.g. 23.-25. oktobrī (20 akadēmiskās stundas) Therapeutic relationship in existential-phenomenological therapy. Prof. Ernesto Spinelli, Ph.D. (Lielbritānija), Minskā (Baltkrievija)

2014.g. 24.-26. augustā (24 akadēmiskās stundas) Psihoanalītiskā diagnostika. N.Makviljams (USA)

2014.g. 3.maijā (10 akadēmiskās stundas) Ceļš uz sevi. Arnhild Lauveng (Norvēģija)

2014.g. 26.aprīlī (8 akadēmiskās stundas) Raksturoloģijas cikls. Par šizoīdām personībām

2014.g. 18.-19.aprīlī (20 akadēmiskās stundas) Ievads autentisko kustību praksē. Irina Birjukova (Krievija)

bottom of page